SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

Informace, ne jen pro ty, kteří se rozhodují podstoupit protialkoholní léčbu.

Pro Vás, kteří jste zjistili, že Vám alkohol přináší do života řadu těžkostí, i pro Vás, kteří si toto ještě neuvědomujete, ale zkušený lékař Vám léčbu doporučil, jsou určeny následující informace.

Protialkoholní léčení probíhá v PN Opavě na třech vzájemně propojených odděleních. Člověk, který s léčbou začíná, musí velmi často překonat abstinenční příznaky a zbavit své tělo škodlivých látek vzniklých z alkoholu. K těmto účelům slouží přijímací detoxifikační o oddělení 18A. Zde se po několika dnech pacient spolu s lékařem rozhoduje, zda bude pokračovat v léčbě na oddělení v Horních Holčovicích, nebo na psychoterapeutickém oddělení 18D. Léčba v Horních Holčovicíc probíhá formou izolace od alkoholu a pracovní terapie ve zdravém prostředí Nízkého Jeseníku. Poněkud náročnější forma léčby je prováděna na psychoterapeutickém oddělení 18D. Pacient v období tří měsíců absolvuje ucelený psychoterapeutický program, ve kterém získá informace o svém zdravotním stavu, o způsobu života bez alkoholu, pozná lépe sám sebe, své přednosti i nedostatky, uvědomí si své problémy a s pomocí ostatních pacientů a terapeutů hledá řešení. Za přispění pravidelných relaxací, sportu a jógy upevní svou psychickou i fyzikou kondici a nabere nové síly.

Pokud jste se po poradě se svým lékařem pro léčbu rozhodli, nezapomeňte si do svého zavazadla zabalit vše potřebné na 14 dní (toaletní potřeby včetně toaletního papíru, pyžamo, přezůvky, domácí a sportovní oblečení, psací potřeby). Dále je nutné se na léčbu telefonicky ( tel.: 553 695 414 ) objednat (požádejte o to svého lékaře), protože kapacita oddělení je omezená a zájem o léčbu velký.

Obavy z léčby spolu s nedostatkem informací a s předsudky bývají často důvodem jejího odmítání. Včasná léčba však může zabránit rozpadu rodiny, ztrátě zaměstnání, závažným zdravotním potížím a může být prvním krokem k vyřešení „problému zvaného alkohol“.

Přejeme odvahu při rozhodování.


Terapeutický tým oddělení.