SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 27.2.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Hanka: 29.5. - 4.6.2023
Iva: 19.6. - 23.6.2023


Březnový klub 18D se uskuteční 3.3.2023 od 18.00 v kulturním domě PN Opava. 

Něco navíc

1. klub - Vánoce abstinujícího alkoholika

V pátek 2.1. 2015 proběhl první klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl jako tradičně v přátelské atmosféře a za poměrně hojné účasti nejméně 65 účastníků, která byla okořeněna vzájemnými přáními do nastupujícího roku 2015. Byly nabídnuty témata pro následující kluby (každý klub jedno téma). Někteří pánové hned nabídli některá další témata, za což jim děkujeme. Témata budou zveřejněna na stránkách SDA a budou postupně doplňována. Hned na tomto klubu se rozvinula neformální debata zaměřena na téma: oslavy konce roku pod "vlivem" důsledné abstinence. Debata se nenásilně rozproudila a dala tak příslib pro další kluby.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka