SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

13. aspekty osobnosti usnadňující abstinenci

V pátek 1.1.2016 se uskutečnil 1. klub v novém roce 2016, i přes to, že byl sváteční den, dorazilo zhruba 45 lidí. Po obvyklém vyřízení vzkazů a pozdravů se spontánně rozproudila debata s osobními sděleními, kterou začal pan R. sdělením, že po několikaměsíční léčbě své somatické nemoci jsou nyní všechny výsledky negativní a již se těší na jarní Holčovice, kde loni z důvodu nemoci nemohl být. Povídal také o těžkých začátcích, kdy se o své nemoci dozvěděl včetně myšlenky napití se, je rád, že vše zvládl. V té době mu hodně pomáhal kontakt s kamarády z klubů a opakovacích pobytů, kteří ho podporovali.

Jako další si vzal slovo pan P., který se podělil s přítomnými o své jubilea jak v abstinenci, tak životní, zavzpomínal na své začátky v léčbě a v abstinenci, co mu pomáhalo zvládat těžkosti. Postupně se zapojovali do diskuse někteří další přítomní se vzpomínkami na své počátky abstinence, co jim pomáhalo a pomáhá včetně toho, že někteří se cíleně vyhýbají prostředí, kde se pije, někteří ne.  Bylo zajímavé i časové rozmezí abstinence, do diskuse se zapojili pánové abstinující od několika měsíců do 20 let.

Přeji všem pohodový začátek nového roku i celý tento rok.

Hanka Riemlová