SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

16. znovuzískávání důvěry

V pátek 1.4. 2016 proběhl první jarní klub abstinujících alkoholiků v letošním roce. Klub proběhl pravděpodobně naposledy v prostorách Mandaly. Od příště by měly být již v provozu prostory Kulturního domu. Klubu se zúčastnilo okolo 60 klientů a hostů z řad rodinných příslušníků a bývalého personálu st. 18D.

Rozběhla se diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Znovuzískávání důvěry". Diskuze se postupně rozproudila velmi živě a zazněly názory a zkušenosti více účastníků. Lze konstatovat, že se řečníci shodli v tom, že získávání důvěry je dlouhodobý proces. Případná recidiva důvěru velmi negativně ovlivní. Další téma na květnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA. Klub proběhne v prostorách Kulturního domu PN Opava. V případě nějakých komplikací či zdržení stavebních úprav poprosíme Tomáše o vyvěšení informace na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka