SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

16. znovuzískávání důvěry

V pátek 1.4. 2016 proběhl první jarní klub abstinujících alkoholiků v letošním roce. Klub proběhl pravděpodobně naposledy v prostorách Mandaly. Od příště by měly být již v provozu prostory Kulturního domu. Klubu se zúčastnilo okolo 60 klientů a hostů z řad rodinných příslušníků a bývalého personálu st. 18D.

Rozběhla se diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Znovuzískávání důvěry". Diskuze se postupně rozproudila velmi živě a zazněly názory a zkušenosti více účastníků. Lze konstatovat, že se řečníci shodli v tom, že získávání důvěry je dlouhodobý proces. Případná recidiva důvěru velmi negativně ovlivní. Další téma na květnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA. Klub proběhne v prostorách Kulturního domu PN Opava. V případě nějakých komplikací či zdržení stavebních úprav poprosíme Tomáše o vyvěšení informace na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka