SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

17. Pocity a chování ve společnosti konzumující alkohol (plesy, oslavy, zábavy apod.)

V pátek 6.5. 2016 proběhl další (květnový) klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub po několika měsících proběhl opět ve staronových zrekonstruovaných prostorách Kulturního domu PN Opava. V prostorách ještě probíhají dokončovací práce. Klubu se zúčastnilo okolo 60 klientů. To bylo velmi potěšující.

Téma na daný měsíc bylo "Pocity a chování ve společnosti konzumující alkohol". Diskuze se opět rozproudila velmi zajímavě a živě. Zkušenosti diskutujících byly velmi různorodé. Tomu odpovídají i individuální přístupy k situacím. Někteří se společnosti, kde se konzumuje alkohol spíše vyhýbají, někteří s pobytem v tomto prostředí nemají větší problémy a vůbec ho neregulují. Asi největší část diskutujících se společnosti, kde se zvýšeně konzumuje alkohol, nevyhýbá, ale tráví tam pouze tu dobu, než alkohol začne výrazněji ovlivňovat chování a komunikaci lidí.

Další téma na červnový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete i nadále při diskuzích aktivní.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka