SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

18. Jak se vyrovnat s tím, že rodina po léčbě není podporující.

V pátek 3.6. 2016 proběhl červnový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 60 účastníků. Klub tentokrát navštívilo několik pánů, kteří nejezdí úplně často a pravidelně. Bylo příjemné se s nimi potkat a zjistit, že se jim daří dobře.

Postupně se rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Jak se vyrovnat s tím, že okolí (rodina) není podporující". Jsme potěšeni přístupem všech zúčastněných. Vyzdvihujeme odvahu a aktivitu řečníků a určitě chceme také vyzdvihnout ohleduplnost všech ostatních, protože jen při dodržení určité míry kázně je diskuze v tomto počtu lidí možná. Diskuze plynula pozvolně, ale postupně se rozproudila a zapojilo se do ní několik diskutujících. Zazněly i protichůdné zkušenosti. Většina diskutujících podporu okolí vnímala. Někteří však podporu neměli a přesto zvládli dlouhodobě abstinovat. Diskuze byla inspirativní.

Další téma na červencový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka