SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

19. Dlouhodobá nezaměstnanost (nezaměstnanost ve vyšším věku)

V pátek 1.7.2016 se uskutečnil  červencový klub. I přes to, že začaly prázdniny a doba dovolených, sešli jsme se v kulturním domě PN Opava v docela hojném počtu kolem 70 účastníků, přijeli i někteří z těch, kteří v nedávné době ukončili léčbu. Po vyřízení vzkazů a pozdravů jsme přešli na téma pro tento měsíc, a to „Dlouhodobá nezaměstnanost (nezaměstnanost ve vyšším věku)“.  Rozproudila se diskuze s různými názory a pohledy, kdy pánové mluvili o svých zkušenostech – jak zvládali období, kdy byli bez práce, co jim pomáhalo, z čeho měli obavy, jak trávili volný čas. Objevil se i opačný pohled, kdy jeden z účastníků mluvil o tom, že je rád za to, že má práci, vyjádřil své obavy, jak by zvládal abstinenci tehdy, kdyby byl bez práce.

Další klub se uskuteční 5.8.2016, opět v KD PN Opava, téma na tento měsíc bude „Pitný režim v abstinenci“.

Přeji všem krásné léto, hezkou dovolenou.

Hanka Riemlová