SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

2. doléčovací aktivity

V pátek 6.2. 2015 proběhl únorový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl jako tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 60 klientů.

Opět se rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "doléčovací aktivity". Jsme velmi potěšeni přístupem všech zúčastněných. Jednak vyzdvihujeme aktivitu řečníků a určitě chceme vyzdvihnou ohleduplnost všech ostatních, protože jen při dodržení určité míry kázně je diskuze v tomto počtu lidí možná. Diskuze se rozproudila velmi pěkně a zazněly i protichůdné zkušenosti z oblasti doléčovacích aktivit. Další téma na březnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka