SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

2. doléčovací aktivity

V pátek 6.2. 2015 proběhl únorový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl jako tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 60 klientů.

Opět se rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "doléčovací aktivity". Jsme velmi potěšeni přístupem všech zúčastněných. Jednak vyzdvihujeme aktivitu řečníků a určitě chceme vyzdvihnou ohleduplnost všech ostatních, protože jen při dodržení určité míry kázně je diskuze v tomto počtu lidí možná. Diskuze se rozproudila velmi pěkně a zazněly i protichůdné zkušenosti z oblasti doléčovacích aktivit. Další téma na březnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka