SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 27.2.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Hanka: 29.5. - 4.6.2023
Iva: 19.6. - 23.6.2023


Březnový klub 18D se uskuteční 3.3.2023 od 18.00 v kulturním domě PN Opava. 

Něco navíc

20. Pitný režim v abstinenci.

V pátek 5.8.2016 proběhl další prázdninový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl jako tradičně v prostorách zrenovovaného Kulturního domu PN Opava. Přes dovolené a jiné letní radovánky se klubu překvapivě zúčastnilo okolo 65 klientů. To bylo potěšující.

Nepotěšující však byla zpráva o zdravotním stavu Karla Ž., a obavy o něho se bohužel potvrdily v neděli, kdy zemřel.

Téma na daný měsíc bylo "Pitný režim v abstinenci". Téma se zdálo být příliš jednoduché pro větší diskuzi, ale postupně se zásluhou některých rozproudila velmi zajímavě. Do popředí se dostaly i protichůdné zkušenosti některých. Z diskuze plynulo, že pitný režim je pro značnou část abstinujících důležitou součástí abstinence, minimálně na jejím počátku v prvních letech. A to, jak na vědomé úrovni, tak, jak se dá tušit, na úrovni nevědomé. Jsou však také dlouhodobí abstinující, kteří pitný režim nepovažují za důležitější faktor své abstinence. Další téma na zářijový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete při diskuzích i nadále aktivní.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka