SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

22. Dá se chuti na alkohol zcela zbavit?

V pátek 7.10. 2016 proběhl další (říjnový) klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Klub předcházel poslednímu letošnímu rekondičnímu pobytu v Horních Holčovicích. Přes tyto okolnosti se klubu zúčastnilo okolo 60 klientů. Zájem byl potěšující.

Téma na daný měsíc bylo "Chuť na alkohol". Opět téma, které bylo pro některé velmi těžké z hlediska osobních zkušeností. Do popředí se dostaly zkušenosti některých, kdy v abstinenci po léčbě silnější chuť na alkohol nezažívají, ale byly i protichůdné zkušenosti, kdy se někteří klienti zažívají velmi silnou nebo velmi častou chuť na alkohol. Diskuze probíhají aktivně, což je potěšující vzhledem k počtu účastníků.

Další téma na listopadový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete při diskuzích i nadále aktivní.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka