SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

23. Navštěvovat podniky, kde se alkohol hojně podává.

V polovině podzimu v pátek 4.11. proběhl klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl za solidní účasti, kdy ho navštívilo okolo 60 účastníků.

Po vzkazech a představení plánů následujícího výšlapu došlo na hlavní téma. Na programu bylo plánované téma "Zda je možné navštěvovat podniky, kde se alkohol hojně podává". Téma bylo dost podobné tématu z jednoho jarního klubu. Diskuze ze začátku mírně vázla, ale postupně se rozproudila. Příspěvky většinou odrážely zkušenost, že z dlouhodobějšího hlediska si každý najde svoje hranice, které podniky navštěvovat může a kterým je potřeba se vyhnout. Vyžaduje to asi čas a náhled spojený s pokorou.  

Další téma na prosincový, tzn. „Vánoční klub“ bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR

Daniel Trubka