SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

25. Abstinence a nespavost, aktivní alkoholismus a nespavost.

V pátek 6.1. 2017 proběhl první letošní klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 55 návštěvníků.
Opět se rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Vliv alkoholismu na spánek". Téma se zdálo příliš jednoduché na větší diskuzi, ale nakonec zaznělo několik podnětných myšlenek. Rovněž se spontánně definovalo téma na některý z dalších klubů, a to zda musí způsob života v abstinenci abstinujícího bavit nebo zda lze abstinovat i při životní nespokojenosti. Jsme velmi potěšeni aktivním přístupem všech zúčastněných. Jednak vyzdvihujeme aktivitu řečníků a tentokrát chceme rovněž vyzvednout ohleduplnost všech ostatních, protože jen při dodržení tichosti je diskuze v tomto počtu lidí možná. Diskuze se nakonec rozproudila velmi pěkně.
ABSTINENCI ZDAR.
Daniel Trubka