SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

26. Co mi dává život v abstinenci.

V pátek 3.2. proběhl již druhý klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava v roce 2017. Klub proběhl za poměrně hojné účasti, kdy ho navštívilo okolo 70 účastníků. Přijelo zejména hodně „čerstvě“ abstinujících, kteří mají okolo jednoho roku po léčbě.

Proběhl standardní program zahájený pozdravy, kterých bylo tentokrát opravdu hodně. Několik pravidelných účastníků se omluvilo z důvodu povětrnostní situace nebo z důvodu nemoci. Na programu bylo plánované téma "Co mi dává život v abstinenci". Do diskuze se zapojilo několik návštěvníků klubu. Diskuze se rozproudila dynamicky, objevily se protichůdné zkušenosti. Někteří si život v abstinenci užívají plnými doušky i po mnoha letech abstinence. Naopak se také o své zkušenosti podělili ti, kteří musí se zákeřnostmi chutí na alkohol více zápasit. Celkově bylo znát, že téma je širší a podněcovalo k diskuzi i o dalších tématech, které následně doplníme do seznamu.

Za celý terapeutický tým Vám přeji hezký následující měsíc.

ABSTINENCI ZDAR

Daniel Trubka