SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

29. Sebepřijetí jako cesta k abstinenci.

V pátek 5.5. 2017 proběhl další klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl jako tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Tento pátek předcházel prodlouženému víkendu a rekondičnímu pobytu v Horních Holčovicích. Navíc byl večer zápas našich hokejistů na probíhajícím MS. Přes tyto okolnosti se klubu zúčastnilo okolo 60 návštěvníků.

Téma na daný měsíc bylo "Život v abstinenci s jinými nemocemi". Vzhledem k tomu, že obdobné téma proběhlo na nedávném klubu, bylo operativně změněno na téma „První rok v abstinenci“. Tato změna byla šťastná, protože se diskuze od počátku výrazně rozproudila. Mnoho návštěvníků se podělilo o své zkušenosti a prožitky. Toto mohlo být prospěšné pro čerstvě abstinující, ale snad také pro ty, kteří abstinují již dlouho. Návrat ve vzpomínkách může být někdy cenný a motivující.

Další téma na červnový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete při diskuzích aktivní i disciplinovaní.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka