SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 27.2.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Hanka: 29.5. - 4.6.2023
Iva: 19.6. - 23.6.2023


Březnový klub 18D se uskuteční 3.3.2023 od 18.00 v kulturním domě PN Opava. 

Něco navíc

30. Výměna závislosti na alkoholu za jinou "závislost".

Červnový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava předcházel druhému jarnímu rekondičnímu pobytu v Horních Holčovicích. Přesto se ho zúčastnilo asi 55 klientů.

Program proběhl tradičně. Po vzkazech a pozdravech nepřítomných začala část určená pro sdělení. Dan M. představil plán dalšího výšlapu. A následně se rozběhla diskuze na stanovené téma, které tentokrát bylo "Jak abstinence ovlivňuje sebevědomí". Diskuze byla postupně velmi dynamická, místy se značně rozdílnými názory. Zapojilo se do ní větší množství účastníků, vč. paní, která se v minulosti léčila na st. 3. Bylo zajímavé slyšet názory těch, co mají mnoho let po léčbě a úspěšně abstinují a rovněž ty, kteří léčbu absolvovali nedávno. Přínosné bylo rovněž to, že zazněly i protichůdné názory a zkušenosti z této oblasti. Někteří zdůrazňovali postupný nárůst sebevědomí, jiní poukazovali na to, že abstinování pro ně není zdrojem pro jeho výraznější nárůst. Další téma na červencový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka