SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

31. Jak si posilovat vůli, resp. sebedisciplínu.

7.7.2017 se uskutečnil prázdninový klub abstinujících alkoholiků PN Opava. I přes volné dny před a po klubu, se opět sešlo velkém množství klientů - cca 60. Téma bylo „Jak si utužovat vůli, respektive sebekázeň“. Děkuji všem diskutujícím, kteří jen potvrdili nutnost sebekázně pro dobrý průběh abstinence. Toto také ukazuje pravidelná hojná účast i aktivní přístup k celkovému průběhu každého klubu.

Přeji všem hodně zdaru a pěkné léto.

Zuzana Skálová