SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

31. Jak si posilovat vůli, resp. sebedisciplínu.

7.7.2017 se uskutečnil prázdninový klub abstinujících alkoholiků PN Opava. I přes volné dny před a po klubu, se opět sešlo velkém množství klientů - cca 60. Téma bylo „Jak si utužovat vůli, respektive sebekázeň“. Děkuji všem diskutujícím, kteří jen potvrdili nutnost sebekázně pro dobrý průběh abstinence. Toto také ukazuje pravidelná hojná účast i aktivní přístup k celkovému průběhu každého klubu.

Přeji všem hodně zdaru a pěkné léto.

Zuzana Skálová