SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

37. kontrolované pití alkoholu

První klub abstinujících alkoholiků v roce 2018 (lednový) proběhl mimořádně v prostorách tělocvičny PN Opava. Tentokrát se ho zúčastnilo asi 60 klientů. Improvizované prostory se osvědčily, mají své výhody. V menším prostoru byla komunikace osobnější.

Program klubu byl tradiční. Zahájili jsme ho vzkazy a pozdravy od nepřítomných. Následoval prostor pro sdělení. Byl představen plán dalšího výšlapu. Bohužel se objevila i smutná informace o úmrtí Vojty S. Následně se rozběhla diskuze na stanovené téma, které tentokrát bylo "Kontrolované pití alkoholu". Diskuze se postupně velmi rozproudila a zapojilo se do ní větší množství účastníků. Jistě bylo obohacující slyšet názory těch, kteří mají mnoho let po léčbě a úspěšně abstinují a rovněž názory těch, kteří léčbu absolvovali nedávno. Názory se zhruba shodovaly ve faktu, že člověk závislý na alkoholu nemůže pití alkoholu dlouhodoběji kontrolovat. Chci poděkovat těm, kteří se zapojili za aktivitu a ostatním za disciplinovanost. Již jsou stanovené termíny pro jarní rekondiční pobyty v Horních Holčovicích (skupina Zuzky: 21.-25.5.; skupina Hanky: 11.-17.6.). Další téma na únorový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka