SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

41. význam klubů

V pátek 4.5. 2018 proběhl další (květnový) klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl opět v prostorách Kulturního domu PN Opava. Účast na klubu byla hojná, byť tento měsíc proběhne jeden běh rekondičního pobytu v Horních Holčovicích. Klubu se zúčastnilo okolo 70 klientů.

Program byl tradiční, po vzkazech následovala sdělení. Bohužel i tentokrát se držela minuta ticha za zesnulého. Téma na daný měsíc bylo "Význam klubů pro abstinenci". Diskuze se oproti minulému měsíci rozproudila velmi živě. Zkušenosti diskutujících byly tentokrát jednostranné. To však nebylo překvapením, protože účastníci klubů mají jistě důvody, proč tak činí, tzn. na kluby často pravidelně přijíždějí. Většina diskutujících zdůrazňovala pozitivní význam klubů pro jejich abstinenci.

Další téma na červnový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete i nadále při diskuzích aktivní.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka