SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

43. návrat do běžného života po léčbě

V pátek 6. 7. 2018 jsme se i přes sváteční prázdninový čas sešli v KD PN Opava na klubu abstinujících alkoholiků v počtu asi 44 účastníků. Po vyřízení vzkazů a sdělení, kdy byly oznámeny také termíny podzimních rekondičních pobytů v Horních Holčovicích, se rozproudila diskuze na téma, které tentokrát bylo „Pocit vyléčení“. Rozproudila se spontánní debata, pánové se postupně zapojovali se svými názory a zkušenostmi, mezi kterými také zaznělo, že je jasné, že vyléčený nikdo nikdy nebude, že abstinence je „na doživotí“, objevily se také zkušenosti s pocitem „vyléčení“ i s jeho následky. U mnohých pánů při jejich sdělení se opakovaly slova strach, respekt, pokora k alkoholu.

Přejeme všem hezké letní dny, další klub proběhne 3. 8. 2018.

Hanka Riemlová