SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

43. návrat do běžného života po léčbě

V pátek 6. 7. 2018 jsme se i přes sváteční prázdninový čas sešli v KD PN Opava na klubu abstinujících alkoholiků v počtu asi 44 účastníků. Po vyřízení vzkazů a sdělení, kdy byly oznámeny také termíny podzimních rekondičních pobytů v Horních Holčovicích, se rozproudila diskuze na téma, které tentokrát bylo „Pocit vyléčení“. Rozproudila se spontánní debata, pánové se postupně zapojovali se svými názory a zkušenostmi, mezi kterými také zaznělo, že je jasné, že vyléčený nikdo nikdy nebude, že abstinence je „na doživotí“, objevily se také zkušenosti s pocitem „vyléčení“ i s jeho následky. U mnohých pánů při jejich sdělení se opakovaly slova strach, respekt, pokora k alkoholu.

Přejeme všem hezké letní dny, další klub proběhne 3. 8. 2018.

Hanka Riemlová