SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

45. Reakce okolí (v zaměstnání) po léčbě

Zářijový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava se kryl s rekondičním pobytem v Horních Holčovicích. Zúčastnilo se ho asi 40 návštěvníků.

Program byl tradiční. Po vzkazech a pozdravech nepřítomných pánů pokračoval program klubu krátkými sděleními. Následně se rozběhla diskuze na stanovené téma, které tentokrát bylo "Reakce okolí (v zaměstnání) po léčbě" a souběžně jsme stanovili další téma „Spoluzávislost, tzn. jak alkoholik zasahuje do života svým blízkým“. Diskuze byla tentokrát velmi bohatá. Pravděpodobně tomu přispěly atraktivní témata a také to, že zapojovat se bylo k menšímu počtu účastníků snadnější.  

Naopak aktuálně probíhajícího rekondičního pobytu se zúčastnil rekordní počet návštěvníků, kteří pobyt vesměs hodnotili velmi kladně. Rekondiční pobyt se vydařil.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka