SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

45. Reakce okolí (v zaměstnání) po léčbě

Zářijový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava se kryl s rekondičním pobytem v Horních Holčovicích. Zúčastnilo se ho asi 40 návštěvníků.

Program byl tradiční. Po vzkazech a pozdravech nepřítomných pánů pokračoval program klubu krátkými sděleními. Následně se rozběhla diskuze na stanovené téma, které tentokrát bylo "Reakce okolí (v zaměstnání) po léčbě" a souběžně jsme stanovili další téma „Spoluzávislost, tzn. jak alkoholik zasahuje do života svým blízkým“. Diskuze byla tentokrát velmi bohatá. Pravděpodobně tomu přispěly atraktivní témata a také to, že zapojovat se bylo k menšímu počtu účastníků snadnější.  

Naopak aktuálně probíhajícího rekondičního pobytu se zúčastnil rekordní počet návštěvníků, kteří pobyt vesměs hodnotili velmi kladně. Rekondiční pobyt se vydařil.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka