SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

46. Odmítání nabídek na alkohol

Říjnový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava se uskutečnil 5.10.2018, zúčastnilo se ho asi 75 lidí.

 Po tradičním vyřízení vzkazů a pozdravů se rozběhla debata, tentokrát na téma „Odmítání nabídek na alkohol“. Debata běžela spontánně, bylo zajímavé, že se zapojovali pánové s různou délkou abstinence a snažili se podělit o své zkušenosti a strategie v odmítání nabídek na alkohol.  Někteří mluvili také o tom, jak je důležité pro ně si udržovat i po letech abstinování určitou ostražitost a pokoru k alkoholu.

Další téma na listopadový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

Přejeme hezké podzimní dny a abstinenci zdar.

Hanka Riemlová