SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

49. Jak se vyrovnat s tím, že rodina po léčbě není podporující.

V pátek 4.1. 2019 proběhl první letošní klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho 60 návštěvníků.

Program proběhl dle osvědčené struktury. Po úvodních bodech se rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Vliv podporujícího vs. nepodporujícího prostředí na abstinenci". Přes počáteční mlčení se diskuze nakonec rozproudila intenzivně. Diskuze byla zajímavá a myslím si, že i podnětná. Některá sdělení byla velmi osobní, což oceňujeme. Vyzdvihujeme také aktivitu řečníků a chceme rovněž podtrhnout ohleduplnost všech ostatních, protože jen při dodržení tichosti je diskuze v tomto počtu lidí možná. Další téma na únorový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

Jsou stanoveny termíny pro rekondiční pobyty v Horních Holčovicích na jaro 2019, které budou uveřejněné na stránkách.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka