SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 3.6.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Iva: 19.6. - 23.6.2023

Něco navíc

50. Dlouhodobá nezaměstnanost (nezaměstnanost ve vyšším věku)

V pátek 1.2. 2019 proběhl únorový klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl jako tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 70 účastníků a tentokrát dorazilo i více návštěvnic z řad partnerek a jiných rodinných příslušníků.

Schéma průběhu klubu bylo tradiční. Následně se opět rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Zaměstnání a abstinence". I tentokrát jsme byli velmi potěšeni přístupem všech zúčastněných. Jednak vyzdvihujeme aktivitu řečníků, a také určitě chceme vyzvednout ohleduplnost všech ostatních, protože jen při dodržení určité míry kázně je diskuze v tomto počtu lidí možná. Diskuze se rozproudila intenzivně a zazněly i protichůdné zkušenosti z oblasti zaměstnání.

Další téma na březnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka