SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

51. Vliv abstinence na tělesné zdraví

V pátek 1.3. proběhl poslední „zimní“ klub v roce 2019. Klub proběhl za velmi dobré účasti, kdy ho navštívilo okolo 80 účastníků.

Na programu bylo plánované téma "Vliv abstinence na tělesné zdraví". Zdálo se, že diskuze ze začátku trochu vázla, ale postupně se vcelku rozproudila. Příspěvky většinou odrážely zkušenost, že v drtivé většině přítomných se v abstinenci zdravotní stav zlepšil. Zazněli však i rozdílné názory a zkušenosti, kdy sice došlo ke zlepšení zdravotního stavu, ale určité somatické komplikace přetrvávají. U některých zúčastněných se zdravotní problémy objevily až následně, nicméně vliv abúzu alkoholu je zřejmý, resp. pravděpodobný. Celkově lze říci, že abstinence sice není jistota dobrého somatického zdraví, ale jedním z jeho základních předpokladů.

Je možné hlásit se na jarní termíny rekondičního pobytu v Horních Holčovicích. Doporučuji neodkládat to, protože jeden termín je plný a druhý se rychle zaplňuje.

Další téma na dubnový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete při diskuzích aktivní. Přejeme hezký začátek jara.

ABSTINENCI ZDAR