SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 27.2.2023

Termíny jarních Holčovic pro rok 2023 jsou:
Hanka: 29.5. - 4.6.2023
Iva: 19.6. - 23.6.2023


Březnový klub 18D se uskuteční 3.3.2023 od 18.00 v kulturním domě PN Opava. 

Něco navíc

52. Pitný režim v abstinenci.

V pátek 5.4. 2019 proběhl první jarní klub abstinujících alkoholiků v letošním roce. Klub proběhl tradičně v osvědčených prostorách Kulturního domu PNO. Klubu se zúčastnilo okolo 70 klientů, hostů z řad rodinných příslušníků a personálu st. 18D.

Rozběhla se diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Význam pitného režimu pro abstinenci". I přes jednoduché téma se diskuze postupně rozproudila velmi živě a zazněly názory a zkušenosti více účastníků. Lze konstatovat, že dodržovat pitný režim je pro některé abstinující velmi důležité. Pro objektivitu je důležité zmínit, že jiní tomu větší význam nepřikládají. Dle diskuze lze soudit, že jich je však asi menšina.

Další téma na květnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA. Klub proběhne opět v prostorách Kulturního domu PN Opava.

Jsou stanovené termíny podzimního rekondičního pobytu:

30.9. – 4.10. 2019 (Zuzka)

14.10. – 19.10. 2019 (Hanka)

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka