SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

52. Pitný režim v abstinenci.

V pátek 5.4. 2019 proběhl první jarní klub abstinujících alkoholiků v letošním roce. Klub proběhl tradičně v osvědčených prostorách Kulturního domu PNO. Klubu se zúčastnilo okolo 70 klientů, hostů z řad rodinných příslušníků a personálu st. 18D.

Rozběhla se diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Význam pitného režimu pro abstinenci". I přes jednoduché téma se diskuze postupně rozproudila velmi živě a zazněly názory a zkušenosti více účastníků. Lze konstatovat, že dodržovat pitný režim je pro některé abstinující velmi důležité. Pro objektivitu je důležité zmínit, že jiní tomu větší význam nepřikládají. Dle diskuze lze soudit, že jich je však asi menšina.

Další téma na květnový klub bude zveřejněno na stránkách SDA. Klub proběhne opět v prostorách Kulturního domu PN Opava.

Jsou stanovené termíny podzimního rekondičního pobytu:

30.9. – 4.10. 2019 (Zuzka)

14.10. – 19.10. 2019 (Hanka)

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka