SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 21.1.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Květen: 13.5. - 17.5.2024, Červen: 3.6. - 9.6.2024
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

53. Dá se chuti na alkohol zcela zbavit?

V pátek 3.5. 2019 proběhl další (květnový) klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 70 návštěvníků. To bylo velmi potěšující.

Téma na daný měsíc bylo "Dá se chuti na alkohol zcela zbavit". Diskuze se postupně rozproudila velmi zajímavě a vcelku živě. Zkušenosti diskutujících byly velmi různorodé. Tomu odpovídaly i jednotlivé individuální příspěvky. Někteří uváděli, že po léčbě už nikdy významnější chuť na alkohol nezaznamenali. Naopak jiní jsou chuti na alkohol opakovaně vystaveni. Většina z nich to však nevnímá jako větší ohrožení, protože s ní již umí pracovat, a to zejména v rovině myšlení a někdy chování. Do popředí se dostala otázka, zda jde o chuť na látku nebo o chuť prožít pocit opilosti. Často dominuje druhá možnost, jde o chuť na ovlivnění emocí.

Další téma na červnový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete i nadále při diskuzích aktivní.

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka