SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

58. Jak abstinovat mezi pijany.

V pátek 4.10. 2019 proběhl další (říjnový) klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Klub předcházel poslednímu letošnímu rekondičnímu pobytu v Horních Holčovicích. Přes tyto okolnosti se klubu zúčastnilo okolo 70 klientů. Neklesající zájem je potěšující.

Téma na daný měsíc bylo "Jak zvládnout pobyt v kolektivu, kde se pije alkohol". Opět téma, které bylo velmi široké z hlediska osobních zkušeností. Do popředí se dostaly zkušenosti některých, kdy v abstinenci zvládají pobyt v těchto kolektivech bez větších omezení, ale většina má vytvořený nějaký osobní funkční systém, který mají léty osvědčený, a funguje jim. Většinou je založený na určitých omezeních, jak v těchto kolektivech udržet abstinenci. Diskuze probíhají aktivně, což je potěšující vzhledem k počtu účastníků.

Další téma na listopadový klub bude opět zveřejněno na stránkách SDA. Budeme velmi rádi, když budete při diskuzích i nadále aktivní.

Daniel Trubka