SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

61. Výměna závislosti na alkoholu za jinou "závislost".

V pátek 3.1. 2019 proběhl první letošní klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava. Klub proběhl tradičně v prostorách Kulturního domu PN Opava. Zúčastnilo se ho okolo 70 návštěvníků.

Po tradičním programu, tzn. vzkazech a sděleních, se opět rozběhla diskuze k danému tématu, které pro tento měsíc bylo "Výměna závislosti na alkoholu za jinou „závislost“ ". Téma se zdálo příliš jednoduché, resp. široké na větší diskuzi, ale nakonec se diskuze dobře rozproudila a zaznělo několik podnětných myšlenek. Jsme velmi potěšeni aktivním přístupem všech zúčastněných. Jednak vyzdvihujeme aktivitu řečníků a také chceme vyzvednout ohleduplnost většiny ostatních, protože jen při dodržení tichosti je diskuze v tomto počtu lidí možná. Další téma na únorový klub bude zveřejněno na stránkách SDA.

Jsou stanoveny termíny pro rekondiční pobyty v Horních Holčovicích na rok 2020. Termíny na jaro jsou: 18.5. – 24.5. (skupina Hanky) a 8.6. – 12.6. (skupina Zuzky).

ABSTINENCI ZDAR.

Daniel Trubka