SDA-Opava

Spolek Dobrovolných již Abstinentů

Aktualizováno! - 12.6.2024

Termíny Holčovic pro rok 2024 jsou:
Září: 2.9. - 7.9.2024, Říjen: 30.9. - 4.10.2024

Něco navíc

62. Jak si posilovat vůli, resp. sebedisciplínu.

V pátek 7.2. proběhl již druhý klub abstinujících alkoholiků v rámci PN Opava v roce 2020. Klub proběhl za poměrně hojné účasti, kdy ho navštívilo okolo 80 účastníků.

Proběhl standardní program zahájený pozdravy. Na programu bylo plánované téma "Význam sebedisciplíny pro abstinenci". Do diskuze se tentokrát zapojilo více návštěvníků klubu, než je obvyklé. Diskuze se rozproudila dynamicky, objevily se protichůdné názory i zkušenosti. Někteří považují sebedisciplínu za klíčový aspekt úspěšné abstinence. Jiní to za důležité nepovažují a slovo disciplína je pro ně ve svém obsahu nepříjemné. Celkově bylo znát, že téma je širší a podněcovalo k diskuzi.

Za celý terapeutický tým Vám přeji hezký následující měsíc.

Daniel Trubka